Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
9
Trykk på: Du får tilgang til:
Tekst-TV
Tekst-TV er et informasjonssystem som sendes av enkelte kanaler. Du kan slå opp på tekst-TV på
samme måte som i en avis. Tekst-TV gjør det også mulig å få tilgang til teksting for hørselshemmede
eller for personer som er lite kjent med språket programmet sendes på (kabelnett, satellittkanaler og
så videre).
Tekst-TV
Valg av side
Gjør det mulig å hente frem tekst-TV, gå over i
transparent modus og avslutte. Innholdsfortegnelsen
viser en liste over tilgjengelige undersider med emner.
Hver underside har et 3-sifret sidenummer.
Hvis den valgte kanalen ikke har tekst-TV, vises meldingen
100 og skjermen forblir svart. Avslutt tekst-TV og velg en
annen kanal).
Tast nummeret for ønsket side med tastene 0 til 9
eller @ P #. Eksempel: For side 120 taster du 1 2
0. Nummeret vises øverst til venstre på skjermen,
sidetelleren starter søket og siden vises. Gjenta samme
fremgangsmåte for å vise en annen side.
Hvis sidetelleren fortsetter å søke, betyr det at siden ikke
finnes. Velg et annet nummer.
Direkte
tilgang til
rubrikker
Nederst på skjermen vises det fargede felt. Med de
fire fargede tastene får du tilgang til rubrikkene og de
tilhørende sidene.
De fargede feltene blinker når rubrikken eller siden ikke er
tilgjengelig.
Innholdsfortegnelse
For å gå tilbake til innholdsfortegnelsen (vanligvis side 100).
Forstørre en
side
For å vise øvre eller nedre del og gå tilbake til normal
størrelse.
Stoppe visning
av undersider
Skjult
informasjon
Noen sider inneholder undersider som automatisk vises
etter hverandre. Denne tasten gjør det mulig å stoppe
eller gjenoppta visning av undersidene. Indikasjonen _
vises øverst til venstre.
For å vise eller skjule skjult informasjon (for eksempel
løsninger på spill).
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.9 9 1/17/2006 11:02:51 AM