Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
11
Ordliste
RGB-signaler:
Tre videosignaler: rød, grønn, blå, som direkte styrer de tre elektrokanonene (rød, grønn, blå) i
bilderøret. Bruk av disse signalene gir bedre bildekvalitet.
NICAM-lyd:
Prosess som gjør det mulig å overføre lyd digitalt.
TV-standard:
TV-bildene blir ikke overført på samme måte i alle land. Det finnes ulike standarder: BG, DK, I
og L L’. Innstillingen System (s. 6) gjør det mulig å velge disse forskjellige standardene. Dette må
ikke forveksles med PAL- eller SECAM-fargekoding. Pal-systemet brukes i de fleste land i Europa,
Secam brukes i Frankrike, Russland og i de fleste landene i Afrika. USA og Japan har et annet
system, NTSC.
Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF»)
1. Philips Royal Electronics produserer mange forbrukerrettede produkter som i likhet med
elektroniske apparater i alminnelighet har evnen til å avgi og motta elektromagnetiske signaler.
2. Ett av Philips’ førende forretningsprinsipper er å trygge våre produkter på alle måter med hensyn
til helse og sikkerhet, å overholde alle aktuelle juridiske krav og forordninger, og overholde med
god margin alle EMF-standarder som gjelder ved produktenes produksjonsdato.
3. Philips har forpliktet seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører
skadelige helsevirkninger.
4. Philips bekrefter at så lenge produktene håndteres korrekt innen det tiltenkte bruksområdet, er de
trygge å bruke ifølge den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, hvilket
setter Philips i stand til å forutse den videre utvikling av slike standarder slik at disse kan integreres
i produktene på et tidlig stadium.
Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.11 11 1/17/2006 11:02:54 AM