Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
1
Johdanto
Sisällys
Tämä ohjekirja neuvoo television asennuksessa ja käytössä ja se kannattaa lukea
läpi huolellisesti. Uskomme, että tuote vastaa täysin laatuvaatimuksianne.
Huomautus: Sekä tekniset että muut tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Asennus
Television asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Television näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Turvallisuustietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kaukosäätimen näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kanavien pikaviritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kanavien lajittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Asennus-valikon muut asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Manuaalinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Käyttö
Kuvan säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Herätystoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Television lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Teksti-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Oheislaitteet
Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kuvanauhuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Muut laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Liitettyjen laitteiden valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Muuta
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF) . . . . .11
Vihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
°
Kierrätysohjeet
Tämän tuotteen pakkausmateriaali on tarkoitettu kierrätettäväksi. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä pakkausmateriaalin hävittämiseksi.
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu korkealuokkaisia komponentteja ja
materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kun ohessa näkyvä symboli on merkitty tuotteeseen, se tarkoittaa sitä, että tuote
on direktiivin European Directive 2002/96/EC mukainen.Tutustu oman paikallisen
kierrätyskeskuksesi järjestämiin keräyspisteisiin ja toimita vanhat sähkölaitteesi kierrätykseen.
Noudata paikallisia jätehuollon piiriin kuuluvia määräyksiä. Älä hävitä vanhoja laitteitasi
yhdessä tavanomaisen kotitalousjätteen kanssa.
Oikeaoppinen vanhan laitteen hävittäminen vähentää ympäristölle koituvia haittoja ja edistää
siten ihmiskunnan hyvinvointia.
Suomi
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.1 1 1/17/2006 1:42:53 PM