Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
5
Kanavien pikaviritys
Kanavien lajittelu
Asennus-valikon muut asetukset
Kun käynnistät television ensimmäisen kerran,
kuvaruutuun ilmestyy valikko. Tässä valikossa
voit valita maan, jossa televisiota käytetään, ja
valikkojen kielen:
Jos valikkoa ei ilmesty, pidä alhaalla viisi sekuntia
television näppäimiä - ja +.
& Valitse haluamasi maa kaukosäätimen
näppäimillä îÏ ja vahvista näppäimellä ¬.
Jos haluamaasi maata ei ole luettelossa, valitse “. . .”
é Valitse haluamasi kieli näppäimillä îÏ ja
vahvista näppäimellä ¬.
Haku käynnistyy.
Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti
ASENNUS-
valikko. Jos löytyneet kanavat on
numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen
Lajittelu-valikossa.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
Tässä valikossa voit muuttaa kanavien
numerointia.
& Paina näppäintä H. PÄÄVALIKKO ilmestyy
kuvaruutuun.
é Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
Korosta SORT (lajittelu) ja paina kohdistimen
oikeaa näppäintä.
Valitse uudelleennumeroitava kanava
näppäimillä îÏ ja paina ¬.
( Valitse sitten näppäimillä îÏ uusi numero
ja vahvista valinta painamalla È.
§ Toista vaiheet ja jokaisen kanavan
kohdalla, jonka haluat numeroida uudelleen.
è Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
& Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä. Seuraavat
kohteet tulevat näkyviin:
Kieli: voit vaihtaa valikoissa käytettävän
kielen.
Maa: voit valita maan, jos televisiota
käytetään.
Tätä asetusta käytetään kanavien haussa,
kanavien automaattisessa lajittelussa ja teksti-
TV:n kanssa. Jos haluamaasi maata ei ole
luettelossa, valitse “. . .”
Autom. viritys: hakee kaikki alueella
saatavilla olevat kanavat.
Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti
ASENNUS-
valikko. Jos löytyneet kanavat
on numeroitu väärin, voit numeroida ne
uudelleen Lajittelu-valikossa.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
WELCOME
Country
...
Language
ENGLISH
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
ASENNUS
Kieli SUOMI
Maa ...
Autom. asennus
Manuaal. asennus
Lajittelu
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.5 5 1/17/2006 1:42:56 PM