Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
7
Bildinställningar
& I MAIN MENU (HUVUDMENYN) markerar
du PICTURE (BILD) och trycker på höger
musknapp.
é Använd knapparna îÏ för att välja vad
du vill ställa in och knapparna Ȭ för att
utföra inställningen.
När inställningarna är gjorda väljer du
alternativet Spara och trycker på ¬ för att
lagra dem.
För att stänga menyerna trycker du upprepade
gånger på
H
.
Förklaring av inställningsalternativen:
Ljus: påverkar hur ljus bilden blir.
Färg: påverkar färgens intensitet.
Kontrast: påverkar skillnaden mellan ljusa
och mörka toner.
Skärpa: påverkar hur tydligt bilden visas.
Färg Temp.: påverkar tonen i färgerna: Kall
(mer blåaktig), Normal (balanserad) eller
Varm (mer rödaktig).
NR: minskar brus i bilden (flimmer), vid dålig
mottagning.
Kontrast +: automatisk inställning av
kontrasten så att svarta partier i bilden får
djupare och fylligare svärta.
Spara: för att spara bildinställningarna.
HUVUD MENY
BILD
FUNKTIONER
INSTALLATION
BILD
Ljus --I----------
Färg
Kontrast
Skärpa
Färg Temp. Kalt
NR AV
Kontrast+ PA
Spara
Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.7 7 1/17/2006 12:57:12 PM