Philips 14PT1501 Flat Panel Television User Manual


 
6
Manuaalinen asennus
Tässä valikossa voit tallentaa kanavia muistiin
yksi kerrallaan tai lisätä uusia kanavia.
& Paina MENU (valikko) -näppäintä päävalikon
näyttämiseksi.
é Korosta INSTALLATION (asennus) ja
paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
Korosta MANUAL STORE (manuaalinen
tallennus) ja paina kohdistimen oikeaa
näppäintä.
Systeemi: valitse Eurooppa (automaattinen
haku*) tai jokin versioista Länsi-Eurooppa
(normi BG), Itä-Eurooppa (normi DK),
Iso-Britannia (normi I) tai Ranska (normi LL’).
* Ranskalle (normi LL’) pitää valita ehdottomasti
vaihtoehto Ranska.
Haku: paina ¬. Haku aloitetaan. Kun kanava
on löytynyt, viritys pysähtyy. Siirry seuraavaan
vaiheeseen. Jos hakemasi kanavan taajuus
on tiedossasi, voit valita numeron suoraan
näppäimillä 0-9.
Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja
sivulta 12.
Hienoviritys: jos kanavan vastaanotto ei ole
tyydyttävä, voit säätää sitä näppäimillä Ȭ.
Kanava: anna haluamasi numero näppäimillä
Ȭ tai 0-9.
Nimi: siirry näppäimillä Ȭ näytön siihen
osaan, johon nimi tulee näkyviin (5 merkkiä) ja
valitse merkit näppäimillä
îÏ
.
Kun olet kirjoittanut nimen, poistu painamalla
näppäintä È.
Tallenna: paina ¬. Kanava on tallennettu
muistiin.
Toista vaiheet é-è jokaisen tallennettavan
kanavan kohdalla.
Poistu valikoista painamalla useita kertoja
näppäintä H.
PÄÄVALIKKO
KUVA
OMINAISUUDET
ASENNUS
Manu. Asennus
Ohjelma 01
Nimi -----
Systeemi EUROOPPA
Haku 671 MHz
Hienoviritys
Tallenna
Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.6 6 1/17/2006 1:42:56 PM