Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
PL28
Spis treści
1. Wprowadzenie ...........................................................................28
2. Instalowanie pilota..............................................................28-31
Wkładanie baterii...............................................................................................28
Testowanie pilota.......................................................................................28-29
Konfigurowanie pilota ..............................................................................29-30
Automatyczne konfigurowanie pilota.............................................30-31
3. Klawisze i funkcje ................................................................31-32
4. Potrzebna pomoc?....................................................................32
Lista kodów wszystkich producentów / sprzętu ..69-81
Lista urządzeń.......................................................................................................82
Infolinia.....................................................................................................................82
Informacje dla użytkownika..........................................................................85
1. Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu pilota uniwersalnego Philips SBC RU 252. Po
zainstalowaniu pilota można go wykorzystać do sterowania najwyżej
2 różnymi urządzeniami: w obsłudze telewizorów (TV) i
magnetowidów/DVD.
Informacje dotyczące przygotowania pilota do użycia znajdują się
w rozdziale ‘Instalowanie pilota’.
2. Instalowanie pilota
Wkładanie baterii
1 Wciśnij pokrywę i przesuń ją w
kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2 Włóż dwie baterie typu R03, UM4
lub AAA (tzw. małe paluszki) do
pojemnika na baterie, jak pokazano
na ilustracji.
3 Przesuń pokrywę z powrotem i
zatrzaśnij ją.
Testowanie pilota
Pilot został zaprogramowany do sterowania urządzeniami firmy
Philips. Ponieważ pilot RU 252 może używać różnych sygnałów dla
każdego urządzenia, a nawet dla różnych modeli tego samego
urządzenia, zalecane jest sprawdzenie, czy dane urządzenie reaguje
na sterowanie pilotem RU 252.
Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić. Te same
czynności można wykonać dla innych urządzeń
(magnetowidów/DVD), którymi chce się sterować za pomocą
pilota RU 252.
Przykład telewizora:
1 Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.
Przełącz na kanał 1.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 28