Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Hulp nodig?
NL
Nederlands
37
! . . . . . . . . . . . . . . . . schakelt teletekst uit.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . kiezen tussen één- en tweecijferige
kanaalnummers.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . bevestigen van uw keuze.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . regelen van het tv-volume.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . schakelen tussen externe ingangen van
uw apparatuur.
Opmerking! Met de toetsen VOL – /VOL + en s (Mute) kunt u het
volume van de TV direct aanpassen, zelfs tijdens het
bedienen van uw VCR, DVD of SAT-apparatuur.
Reageert het apparaat helemaal niet of niet op álle
toetscommando’s, volg dan de instructies onder ‘Instellen van
de afstandsbediening’. Het is mogelijk dat u een andere code
voor het apparaat moet ingeven.
4. Hulp nodig?
Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door
te lezen. Deze wordt geleverd om u te helpen bij het instellen en
gebruiken van de afstandsbediening.
Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over
het instellen, het gebruik, reserveonderdelen, garantie enz. van de
SBC RU 252, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vul eerst de apparatuurlijst in die u achter in deze
gebruikershandleiding vindt voordat u de hulplijn belt. Zorg ervoor
dat u de lijst en de SBC RU 252 bij de hand hebt wanneer u belt,
zodat onze medewerkers u kunnen helpen te bepalen of de
SBC RU 252 goed werkt.
U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding.
Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips
is SBC RU 252/00H.
Aankoopdatum: ......../ ......../ ........
(dag/maand/jaar)
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 37