Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Automatisch instellen van de
afstandsbediening
Wanneer u de juiste code voor uw merk apparatuur niet kunt
vinden, kunt u de afstandsbediening ook automatisch laten zoeken
naar de juiste code.
Voorbeeld tv:
1 Zorg dat de tv aan staat en selecteer met behulp van de
originele afstandsbediening of met de knoppen op het toestel
een kanaal (bijvoorbeeld kanaal 1). De RU 252 zal namelijk het
signaal
‘tv uitschakelen’ uitzenden voor alle tv modellen die in het
geheugen
zijn opgeslagen.
Bij de dvd-speler of videorecorder: stop een schijfje of band in
het apparaat en laat deze afspelen.
2 Houd daarna de TV-toets
3 seconden ingedrukt totdat het
groene indicatielampje blijft branden.
3 Druk op de Standby-toets en houd
deze ingedrukt.
De RU 252 begint nu alle bekende ‘tv uit’-signalen één voor
één te versturen.
Bij elke verzonden code licht de
groene LED even op.
4 Wanneer uw TV uitgeschakelt
(stand-bymodus), laat dan
onmiddellijk de Standby-toets van de
RU252 los.
De RU 252 heeft nu een code
gevonden die werkt op uw tv.
5 Controleer of u alle functies van uw tv kunt bedienen met de
RU 252.
Is dit niet het geval, dan kunt u de automatische
instelling opnieuw doen. De RU 252 gaat dan verder met
zoeken naar een code die misschien beter werkt.
Installeren van de afstandsbediening
3 sec.
NL
Nederlands
35
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 35