Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
SV44
Innehåll
1. Introduktion .................................................................................44
2. Installera fjärrkontrollen..................................................44-46
Sätta i batterier ...................................................................................................44
Testa fjärrkontrollen..................................................................................44-45
Tälla in fjärrkontrollen.....................................................................................45
Ställa in fjärrkontrollen automatiskt.........................................................46
3. Knappar och funktioner ...................................................47-48
4. Behöver du hjälp? ......................................................................48
Kodlista för alla märken / all utrustning...................69-81
Lista över utrustning .......................................................................................82
Kundtjänst...............................................................................................................82
Information till konsumenten......................................................................86
1. Introduktion
Grattis till ditt köp av en Philips SBC RU 252 universalfjärrkontroll.
Efter installation av fjärrkontrollen kan du styra upp till 2 olika
apparater med den:
TV, videobandspelare och DVD-spelare/-inspelare.
Information om hur du gör för att förbereda fjärrkontrollen för
användning finns i kapitlet ‘Installera fjärrkontrollen’.
2. Installera fjärrkontrollen
Sätta i batterier
1 Tryck på luckan och skjut den i
pilens riktning .
2 Sätt i två batterier av typ R03, UM4
eller AAA i batterifacket, se bilden.
3 Sätt tillbaka luckan och låt den klicka
på plats.
Testa fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen har programmerats att styra de flesta apparater från
Philips. Eftersom RU 252 kan använda olika signaler för olika
märken och till och med för olika modeller av samma märke,
rekommenderar vi att du testar att din utrustning reagerar på
fjärrkontrollens signaler. Exemplet nedan (TV) beskriver hur du går
till väga. Du kan upprepa samma steg för andra apparater
(videobandspelare/DVD-spelare/-inspelare) som du vill kunna styra
med RU 252.
Exempel, TV:
1 Slå på TV:n manuellt eller använd originalfjärrkontrollen. Välj
kanal 1.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 44