Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Automatisk indstilling af fjernbetjeningen
Hvis du ikke kan finde den rigtige kode til mærket på dit udstyr, kan
du få fjernbetjeningen til automatisk at søge den rigtige kode.
Eksempel med TV:
1 Sørg for at tv’et er slået til og vælg en kanal (f.eks. kanal 1) ved
at bruge den originale fjernbetjening eller ved brug af
knapperne på fjernsynet. RU 252’en vil nemlig sende signalet
‘Slå TV fra’ for alle tv-modeller, der er gemt i hukommelsen.
For en DVD-afspiller eller videobåndoptager, indsæt en disk
eller et videobånd i apparatet og lad den afspille disken hhv.
videobåndet.
2 Hold derefter TV-tasten inde i 3
sekunder, indtil den grønne indikator
lyser kontinuerligt.
3 Tryk på Standby-tasten, og hold den
inde.
RU 252’en begynder at sende alle kendte ‘Slå TV fra’-signaler en
ad gangen.
Det grønne indikatorlys blinker,
hver gang der sendes en kode.
4 Når dit TV slukker (skifter til
standbytilstand), skal du straks slippe
Standby-tasten på RU252.
RU 252’en har nu fundet en kode,
der virker med dit tv.
5 Kontroller at du kan betjene alle tv’ets funktioner med RU
252’en.
Hvis ikke, så kan du foretage den automatiske indstilling
på ny. RU 252’en fortsætter da med at søge en kode,
der måske virker bedre.
Når RU 252’en har sendt alle koderne, stopper søgningen
automatisk og den grønne indikator-LED stopper at blinke.
Den automatiske programmering af et fjernsyn tager højst 5
minutter. Den automatiske programmering af en
videobåndoptager /DVD-afspiller tager 6 minutter.
3 sec.
5 SEC.
DK56
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 56