Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
PL32
! . . . . . . . . . . . . . . . . wyłącza telegazety.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . wybór pomiędzy wybieraniem kanałów
jedno- lub dwucyfrowych.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . potwierdzenie wyboru.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . zmienia głośność w telewizorze.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . przełączenie pomiędzy zewnętrznymi
wejściami urządzenia.
Uwaga!
Przyciski VOL – /VOL + z s (Mute) umożliwiają
bezpośrednie sterowanie głośnością telewizora, nawet
podczas korzystania z magnetowidu, odtwarzacza DVD
lub odbiornika satelitarnego.
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części
‘Konfigurowanie pilota’. Możliwe, że będzie konieczne
wprowadzenie innego kodu dla urządzenia.
4. Potrzebna pomoc?
Zalecamy najpierw uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Pomaga
ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania na
temat konfiguracji, korzystania, części zamiennych, gwarancji itp.
pilota SBC RU 252, skontaktuj się z nami.
Przed kontaktem z naszą infolinią należy wypełnić listę urządzeń
znajdującą się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Upewnij się, że
przed wykonaniem telefonu masz pod ręką zarówno pilota
SBC RU 252, jak i tę listę, co pomoże naszym operatorom w
określeniu, czy Twój pilot działa prawidłowo.
Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszej
instrukcji.
Numer modelu uniwersalnego pilota firmy Philips to
SBC RU 252 /00H.
Data zakupu: ......../ ......../ ........
(dzień/miesiąc/rok)
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 32