Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie
klawisze, rozpocznij ponownie od punktu 2iużyj
kolejnego kodu z listy.
Automatyczne konfigurowanie pilota
Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego kodu dla danego urządzenia,
pilot może automatycznie wyszukać właściwy kod.
Przykład telewizora:
1 Sprawdź, czy telewizor jest włączony i wybierz kanał za
pomocą oryginalnego pilota lub przycisków na telewizorze (np.
kanał 1).
Pilot RU 252 emituje sygnał ‘wyłącz telewizor’ dla wszystkich
modeli telewizorów przechowywanych w pamięci.
Jeśli urządzenie to odtwarzacz DVD lub magnetowid, włóż
dysk lub kasetę i rozpocznij odtwarzanie.
2 Następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk TV przez 3 sekundy do
momentu zapalenia się zielonego
wskaźnika.
3 Naciśnij ponownie, a następnie
przytrzymaj przycisk trybu gotowości.
Pilot RU 252 zacznie teraz po kolei emitować wszystkie znane
sygnały ‘wyłącz telewizor’.
Po każdym wysłaniu kodu
miga zielona lampka.
4 W momencie wyłączenia się
telewizora (tryb gotowości)
niezwłocznie zwolnij przycisk trybu
gotowości na pilocie RU252
Pilot RU 252 znalazł kod, który działa
z tym telewizorem.
5 Sprawdź, czy pilot RU 252 może sterować wszystkimi
funkcjami telewizora
Jeśli tak nie jest, można powtórzyć automatyczne
ustawianie. Pilot RU 252 zacznie szukać kodu, który
prawdopodobnie działa lepiej.
3 sec.
PL30
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 30