Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
3 sec.
5 SEC.
NO66
Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke
reagerer på alle knappekommandoene, begynn på nytt
fra trinn 2 og prøv neste kode på listen.
Stille inn fjernkontrollen automatisk
Hvis du ikke finner den riktige koden for apparatmerket ditt,
kan fjernkontrollen automatisk søke etter den riktige koden.
TV-eksempel:
1 Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal
med den opprinnelige fjernkontrollen eller med knappene på
TV-apparatet
(for eksempel kanal 1). RU 252 avgir signalet ‘slå av TV’ for alle
TV-modeller som er lagret i minnet.
Hvis apparatet er en DVD-spiller eller videoopptaker, sett inn
en plate eller et bånd og start avspillingen.
2 Trykk deretter på og hold inne
knappen TV i 3 sekunder til den
grønne indikatoren lyser kontinuerlig.
3 Trykk på knappen Standby, og hold
den inne.
–Nå begynner RU 252 å avgi alle kjente ‘TV-av’-signaler, ett etter ett.
Hver gang det sendes en kode,
blinker det grønne indikatorlyset.
4 Slipp knappen Standby på RU 252
når TVen slås av (ventemodus).
RU 252 har nå funnet en kode som
virker på ditt TV-apparat.
5 Sjekk om du kan betjene alle funksjonene på TVen din med
RU 252-kontrollen.
Hvis du ikke kan det, kan du utføre den automatiske
innstillingen på nytt. RU 252 vil da søke etter en kode
som kanskje fungerer bedre.
Etter at RU 252 har kjørt gjennom alle de kjente kodene,
stopper søket automatisk og det grønne lyset holder opp å
blinke.
Automatisk programmering av et TV-apparat tar maksimum
8 minutter. For video/DVD tar dette 4 minutter.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 66