Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Wanneer de RU 252 alle codes heeft gestuurd, stopt het
zoeken automatisch en stopt het groene lampje met knipperen.
Automatisch programmeren van een TV duurt maximaal 5
minuten. Voor een VCR/DVD duurt het 6 minuten.
3. Toetsen en functies
De afbeelding op pagina 3 geeft een overzicht van alle toetsen en
hun functies.
1 y Standby . . . . . . . . . in- en uitschakelen van tv, VCR of DVD.
2 Indicatie-LED. . . . . . - licht groen op tijdens het versturen
van een IR-signaal.
- knippert groen bij het invoeren van
een code en tijdens het automatisch
instellen van de afstandsbediening.
3 TV - VCR/DVD. . . . . kiezen van het apparaat dat u wilt
bedienen:
tv, VCR of DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . onderdrukken van het tv-geluid.
5 - PROG +. . . . . . . . . . kiezen van een voorgaand- of volgend
kanaal.
6 (Menu) . . . . . . . . - breedbeeld (TV).
- menu inschakelen/uitschakelen
(VCR/DVD).
7 Numerieke
toetsen . . . . . . . . . . . . directe kanaalkeuze en overige functies.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . voor extra functies.
Ingedrukt samen met een tweede toets,
krijgt de tweede toets een andere
functie. Bijvoorbeeld:
SHIFT + PROG+:. . 'menu omhoog'
SHIFT + PROG-:. . 'menu omlaag'
SHIFT + VOL+:. . . . 'menu naar rechts'
SHIFT + VOL-:. . . . 'menu naar links'
SHIFT + :. . . . . . 'menu inschakelen/uitschakelen'
Probeer andere combinaties met de Shift-toets op uw apparatuur
uit om erachter te komen welke functies beschikbaar zijn. Alleen
functies die op de oorspronkelijke afstandsbediening beschikbaar
waren, zijn toegankelijk.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . schakelt teletekst in.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - rode teletekst-toets
- terugspoelen (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - groene teletekst-toets
- stoppen (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . opnemen (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gele teletekst-toets
- pauze (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - blauwe teletekst-toets
- vooruitspoelen (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - witte teletekst-toets
- afspelen (VCR/DVD)
NL36
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 36