Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön
4 Anna sitten numeropainikkeilla
kohdassa 2 muistiin merkitsemäsi
koodi .
Vihreä merkkivalo vilkkuu nyt kaksi
kertaa.
Jos valo vilkkuu vain kerran hitaasti,
koodi annettiin väärin tai kyseinen koodi ei kelpaa. Aloita
uudelleen vaiheesta 2.
5 Suuntaa RU 252-kauko-ohjain televisiota kohti ja tarkista sen
toiminta.
Jos televisio reagoi oikein kaikkien painikkeiden käyttämiseen,
RU 252-kauko-ohjain on käyttövalmis. Muista merkitä oikea
koodi muistiin.
Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin
painikkeiden painamiseen, aloita uudelleen vaiheesta 2
käyttämällä luettelon seuraavaa koodia.
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen
automaattisesti
Jos luettelosta ei löydy laitteen oikeaa koodia, kauko-ohjain voi
automaattisesti etsiä oikean koodin.
Esimerkki (TV):
1 Varmista, että televisio on kytketty päälle. Valitse sitten kanava
(esimerkiksi kanava 1) television omalla kauko-ohjaimella tai
sen etupaneelin painikkeilla. RU 252 lähettää television
virrankatkaisusignaalia kaikille sen muistiin tallennetuille
televisiomalleille.
Jos laite on DVD-soitin tai videonauhuri, aseta levy tai kasetti
laitteeseen ja käynnistä toisto.
2 Paina sitten TV-painiketta 3 sekunnin
ajan, kunnes vihreä merkkivalo jää
palamaan.
3 Pidä valmiustilapainiketta alhaalla.
RU 252-kauko-ohjain alkaa nyt lähettää yksitellen kaikkia
tuntemiansa television virrankatkaisusignaaleja.
Vihreä merkkivalo syttyy aina,
kun koodi lähetetään.
FI
Suomi
61
3 sec.
5 SEC.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 61