Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Esimerkki (TV):
1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai
käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta.
Vaihda television kanavaksi 1.
2 Valitse televisio painamalla
RU 252-kauko-ohjaimen TV-
painiketta.
3 Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet.
Painikkeet ja niiden toiminnot on
kuvattu kohdassa 3. Painikkeet ja
toiminnot.
Jos televisio reagoi oikein kaikkien painikkeiden käyttämiseen,
RU 252-kauko-ohjain on käyttövalmis.
Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin
painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa
‘Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen’ olevia
ohjeita.
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen
RU 252-kauko-ohjaimen asetukset tarvitsee määrittää vain silloin,
kun laite ei reagoi sillä annettuihin komentoihin. Tässä tapauksessa
RU 252 ei tunnista laitteen merkkiä tai mallia, ja se pitää ohjelmoida
laitetta varten.
Alla olevassa esimerkissä kuvataan tämä television osalta. Voit toistaa
samat vaiheet muissa laitteissa (videonauhuri tai DVD-soitin/-
tallennin), joita haluat ohjata RU 252-kauko-ohjaimella.
Esimerkki (TV):
1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai
käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta. Vaihda television
kanavaksi 1.
2 Etsi television merkki tämän käyttöoppaan takakannessa
olevasta luettelosta. Luettelossa kullekin merkille on vähintään
yksi nelinumeroinen koodi. Merkitse ensimmäinen koodi
muistiin.
Ole huolellinen, sillä eri laitteita varten on omat taulukkonsa.
Varmista, että katsot koodin oikeasta taulukosta.
3 Paina TV-painiketta 3 sekunnin ajan,
kunnes vihreä merkkivalo jää
palamaan.
3 sec.
5 SEC.
FI60
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 60