Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
3 sec.
5 SEC.
NO
Installere fjernkontrollen
Norsk
65
2 Trykk TV-knappen på RU 252
for å velge TV.
3 Sjekk om alle knappene virker. Du
finner en oversikt over knappene og
deres funksjoner under ‘3. Knapper
og funksjoner’.
Hvis TV-apparatet reagerer som det skal på alle
knappekommandoene, er RU 252 klar til bruk.
Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke
reagerer på alle knappekommandoene, følger du
anvisningene under ‘Stille inn fjernkontrollen’.
Stille inn fjernkontrollen
Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på RU
252. I så fall betyr det at RU 252 ikke gjenkjenner apparatets merke
og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å
gjøre det.
Eksempelet nedenfor (TV) forklarer deg hvordan dette gjøres.
Du kan gjenta de samme trinnene for andre apparater (video-
/DVD-spillere/-opptakere) som du ønsker å styre ved hjelp av
RU 252-kontrollen.
TV-eksempel:
1 Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige
fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
2 Finn merket på TV-apparatet ditt i kodelisten bakerst i denne
håndboken. Den viser én eller flere firesifrete koder for hvert
merke. Notér deg den første koden.
OBS! Det er egne tabeller for TV, video og DVD.
Pass på at du bruker kodene fra den riktige tabellen.
3 Trykk på og hold inne knappen TV
i 3 sekunder til den grønne
indikatoren lyser kontinuerlig.
4 Bruk så tallknappene og tast
inn koden du noterte deg i trinn 2.
Nå blinker det grønne indikatorlyset
to ganger.
Hvis lyset avgir ett langvarig blink, er
koden tastet inn feil eller du har
tastet feil kode. Begynn på nytt fra trinn 2.
5 Pek med RU 252-kontrollen mot TV-apparatet og sjekk at det
reagerer som det skal.
Hvis TV-apparatet reagerer på alle knappekommandoene, er
RU 252 klar til bruk. Glem ikke å notere ned koden din.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 65