Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Ställa in fjärrkontrollen automatiskt
Om du inte hittar rätt kod för det märke du använder, kan
fjärrkontrollen automatiskt söka reda på koden.
Exempel, TV:
1 Se till att TV:n är påslagen och välj en kanal med hjälp av
originalfjärrkontrollen eller knapparna på TV:n (till exempel
kanal 1).
RU 252 sänder signalen ‘stäng av TV:n’ för samtliga modeller av
TV-apparater som finns lagrade i dess minne.
Om det gäller en DVD-spelare eller videobandspelare sätter
du i en skiva eller ett band och startar avspelningen.
2 Håll TV-knappen intryckt i
3 sekunder tills den gröna
indikatorlampan lyser med fast sken.
3 Tryck på standbyknappen igen
och håll den intryckt
RU 252 börjar nu sända alla kända signaler för ‘TV av’, en efter
en.
Varje gång en kod sänds, blinkar den
gröna lampan.
4 När TV:n stängs av (vänteläge),
släpper du upp standbyknappen på
RU252 omedelbart.
Nu har RU 252 hittat en kod som
fungerar på din TV.
5 Kontrollera att du kan använda alla funktionerna på TV:n med
RU 252.
Om så inte är fallet kan du göra om den automatiska
inställningen. RU 252 söker då efter en kod som kanske
fungerar bättre.
När RU 252 har gått igenom alla kända koder, stoppas
sökningen automatiskt och den gröna lampan slutar att blinka.
Det tar högst 5 minuter att programmera en TV automatiskt.
För video/DVD är motsvarande tid 6 minuter.
3 sec.
5 SEC.
SV46
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 46