Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Gdy pilot RU 252 sprawdzi wszystkie znane kody,
wyszukiwanie zatrzyma się automatycznie i zielona lampka
przestanie migać.
Automatyczne programowanie telewizora trwa najwyżej 5
minut.
Dla magnetowidu/odtwarzacza DVD czas ten wynosi 6 minuty.
3. Klawisze i funkcje
Ilustracja na stronie 3 przedstawia wszystkie klawisze oraz ich
funkcje.
1 y Standby . . . . . . . . . (tryb oczekiwania) włącza i wyłącza tryb
TV, VCR lub DVD.
2 Lampka . . . . . . . . . . . - świeci na zielono podczas wysyłania
sygnału w podczerwieni.
- miga na zielono po wprowadzeniu
kodu i podczas automatycznej
konfiguracji pilota.
3 TV - VCR/DVD. . . . . służy do wybierania urządzenia, którym
chce się sterować: TV, VCR lub DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . wyłącza dźwięk w telewizorze.
5 - PROG +. . . . . . . . . . wybór poprzedniego lub następnego
kanału.
6 (Menu) . . . . . . . . - panoramiczny (TV).
- wł/wył menu (VCR/DVD).
7 Klawisze
numeryczne . . . . . . . bezpośredni wybór kanałów oraz innych
funkcji.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . dodatkowe funkcje; w przypadku
naciśnięcia tego klawisza razem z innym
klawiszem, drugi klawisz będzie miał
inną funkcję; przykładowo:
SHIFT + PROG+:. . 'wyższa pozycja menu'
SHIFT + PROG-:. . 'niższa pozycja menu'
SHIFT + VOL+:. . . . 'pozycja menu w prawo'
SHIFT + VOL-:. . . . 'pozycja menu w lewo'
SHIFT + :. . . . . . 'wł/wył menu'
Wypróbuj na urządzeniu inne kombinacje z klawiszem Shift, aby
dowiedzieć się, które funkcje są dostępne w danym przypadku.
Dostępne są tylko te funkcje, które zawiera oryginalny pilot do
danego urządzenia.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . włącza telegazety.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - czerwony klawisz telegazety
- przewijanie w tył (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - zielony klawisz telegazety
- stop (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . nagrywanie (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - żółty klawisz telegazety
- pauza (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - niebieski klawisz telegazety
- przewijanie (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - biały klawisz telegazety
- odtwarzanie (VCR/DVD)
Klawisze i funkcje
PL
Polski
31
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 31