Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
2 Druk op de TV-toets van de RU 252
om TV te kiezen.
3 Controleer of alle toetsen werken.
Voor een overzicht van de toetsen
en hun functies zie ‘3. Toetsen en
functies’.
Reageert de tv naar behoren op álle toetscommando’s dan is
de RU 252 klaar voor gebruik.
Reageert het apparaat helemaal niet of niet op álle
toetscommando’s, volg dan de instructies onder ‘Instellen
van de afstandsbediening’.
Instellen van de afstandsbediening
Dit is alleen nodig wanneer uw apparatuur niet of slechts
gedeeltelijk te bedienen is via de RU 252. In dit geval kent de
RU 252 merk en/of model van uw apparatuur niet en dient u dit
kenbaar te maken aan de RU 252.
In het onderstaande voorbeeld (tv) leest u hoe. De stappen kunt u
herhalen voor andere apparatuur (VCR/ DVD-spelers/recorders)
die u met de RU 252 wilt bedienen.
Voorbeeld tv:
1 Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele
afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
2 Zoek het merk van uw tv op in de codelijst achterin deze
gebruiksaanwijzing. Achter het merk staan één of meerdere
viercijferige codes vermeld. Noteer de eerste code.
Let op! Er zijn aparte tabellen voor tv, video en dvd.
Zorg ervoor dat u de codes uit de juiste tabel gebruikt.
3 Houd de TV-toets 3 seconden
ingedrukt totdat het groene
indicatielampje blijft branden.
4 Voer nu de bij stap 2 genoteerde
code in met de numerieke toetsen.
De groene LED knippert nu twee
keer. Knippert het lampje één keer
lang dan is de code niet goed
ingevoerd of is een verkeerde code
ingevoerd. Begin opnieuw vanaf stap 2.
5 Richt de RU 252 op de tv en controleer of dit naar behoren
reageert.
Reageert de tv naar behoren op álle toetscommando’s dan is
de RU 252 klaar voor gebruik. Vergeet niet uw code te
noteren.
Reageert het apparaat helemaal niet of niet op álle
toetscommando’s, begin dan opnieuw vanaf stap 2 en
probeer de volgende code uit de lijst.
3 sec.
NL34
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 34