Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Merk! Knappene VOL – /VOL + og s (Mute) gir direkte tilgang til
TV-volumet selv om det er video-, DVD- eller SAT-utstyret som er
i bruk.
Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer
på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under
‘Stille inn fjernkontrollen’. Det er mulig at du må legge inn
en annen kode for enheten.
4. Trenger du hjelp?
Vi anbefaler at du først leser denne bruksanvisningen nøye. Den er
laget for å hjelpe deg med å konfigurere og bruke fjernkontrollen.
Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål om
konfigurering, bruk, reservedeler, garanti, osv. for SBC RU 252, kan
du alltid ta kontakt med oss.
Før du ringer kundestøtten, må du fylle ut utstyrslisten som du
finner bakerst i denne bruksanvisningen. Sørg for at du har listen og
SBC RU 252 for hånden når du ringer, slik at våre operatører kan
hjelpe deg med å finne ut om SBC RU 252 fungerer slik den skal.
Du finner kontaktinformasjon bakerst i denne bruksanvisningen.
Modellnummeret på den universelle Philips-fjernkontrollen er
SBC RU 252/00H.
Kjøpsdato: ......../ ......../ ........
(dag/måned/år)
NO68
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 68