Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Tarvitsetko apua?
FI
Suomi
63
Pitämällä SHIFT-painiketta painettuna ja kokeilemalla muita
painikkeita voit selvittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin
laitteessa. Ainoastaan laitteen alkuperäisen kauko-ohjaimen
sisältämät toiminnot ovat käytettävissä.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . Tekstitelevision kytkeminen päälle.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - tekstitelevision punainen pikapainike
- taaksekelaus (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tekstitelevision vihreä pikapainike
- pysäytys (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tallennus (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tekstitelevision keltainen pikapainike
- tauko (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - tekstitelevision sininen pikapainike
- eteenkelaus (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tekstitelevision valkoinen pikapainike
- toisto (VCR/DVD)
! . . . . . . . . . . . . . . . . Tekstitelevision kytkeminen pois päältä.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . Yksi- ja kaksinumeroisten
kanavanumeroiden valitseminen
käyttöön.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . Valinnan vahvistaminen.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . Television äänenvoimakkuuden
säätäminen.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . Laitteen ulkoisten tuloliitäntöjen
vuorotteleminen.
Huomautus! Painikkeilla VOL – /VOL + ja s (Mute) voidaan säätää
suoraan television äänenvoimakkuutta myös silloin, kun
kauko-ohjaimella käytetään videonauhuria, DVD-soitinta
tai satelliittivastaanotinta.
Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin
painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa Kauko-
ohjaimen asetusten määrittäminen olevia ohjeita. Laitteelle
voi myös joutua määrittämään jonkin muun koodin.
4. Tarvitsetko apua?
Suosittelemme, että luet ensin käyttöoppaan huolellisesti. Siinä on
tietoja kaukosäätimen määrittämisestä ja käyttämisestä.
Jos kuitenkin tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysymyksiä
SBC RU 252-kaukosäätimen asetusten määrittämisestä, varaosista,
takuusta jne., voit ottaa yhteyttä meihin.
Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalveluumme, täytä tämän
käyttöoppaan lopussa oleva laiteluettelo. Varmista, että luettelo ja
SBC RU 252 ovat kätesi ulottuvilla, kun soitat, jotta tukihenkilömme
pystyvät helpommin selvittämään, toimiiko SBC RU 252 kunnolla.
Yhteystietomme ovat käyttöoppaan lopussa.
Tämän Philips-yleiskaukosäätimen mallinumero on
SBC RU 252/00H.
Ostopäivä: ......../ ......../ ........
(päivä/kuukausi/vuosi)
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 63