Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Inhoudsopgave
1. Inleiding..........................................................................................33
2. Installeren van de afstandsbediening.........................33-36
Inzetten van de batterijen.............................................................................33
Testen van de afstandsbediening.......................................................33-34
Instellen van de afstandsbediening...........................................................34
Automatisch installen van de afstandsbediening......................35-36
3. Toetsen en functies.............................................................36-37
4. Hulp nodig?...................................................................................37
Codelijst van alle merken / apparatuur....................69-81
Lijst met apparatuur.........................................................................................82
Hulplijn.....................................................................................................................82
Informatie voor de consument..................................................................85
1. Inleiding
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Philips SBC RU 252
universele afstandsbediening. Na het installeren van de
afstandsbediening kunt u er maximaal 2 verschillende apparaten
mee bedienen: een TV en een VCR of DVD-speler/recorder .
Informatie over het installeren van deze afstandsbediening vindt u in
het hoofdstuk ‘Installeren van de afstandsbediening’.
2. Installeren van de afstandsbediening
Inzetten van de batterijen
1 Duw het klepje in en schuif het
in de richting van de pijl.
2 Installeer twee batterijen van het type
R03, UM4 of AAA zoals aangegeven
in het batterijvak.
3 Schuif het klepje terug en klik het
vast.
Testen van de afstandsbediening
De afstandsbediening is voorbereid voor het bedienen van de
meeste Philips apparatuur. Omdat de signalen van de RU 252 per
merk en zelfs per modelnummer kunnen verschillen is het
verstandig te testen of uw apparatuur reageert op de RU 252.
In het onderstaande voorbeeld (tv) leest u hoe. De stappen kunt u
herhalen voor andere apparatuur (VCR/ DVD-spelers/recorders)
die u met de RU 252 wilt bedienen.
Voorbeeld tv:
1 Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele
afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
Installeren van de afstandsbediening
NL
Nederlands
33
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:33 Pagina 33