Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Knapper og funktioner
3. Knapper og funktioner
Afbildningen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres
funktioner.
1 y Standby . . . . . . . . . slår TV-, VCR- eller DVD-tilstand til eller
fra.
2 Indikatorlys. . . . . . . . - lyser grønt, når der sendes et IR-signal.
- blinker grønt, når en kode indtastes og
når fjernbetjeningen indstilles
automatisk.
3 TV - VCR/DVD. . . . . vælger det apparat, du vil betjene:
TV, VCR eller DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . slår TV-lyden til eller fra.
5 - PROG +. . . . . . . . . . vælger forrige eller næste kanal.
6 (Menu) . . . . . . . . - widescreen (TV).
- menu til/fra (VCR/DVD).
7 Numeriske
knapper . . . . . . . . . . . til direkte kanalvalg og andre funktioner.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . for at få adgang til yderligere funktioner.
Hvis SHIFT trykkes ned med en anden
funktionsknap, får den anden knap en
anden funktion. Eksempel:
SHIFT + PROG+:. . 'menu op'
SHIFT + PROG-:. . 'menu ned'
SHIFT + VOL+:. . . . 'menu højre'
SHIFT + VOL-:. . . . 'menu venstre'
SHIFT + :. . . . . . 'menu til/fra'
Prøv andre Shift-knap kombinationer på dit udstyr for at finde ud af,
hvilke funktioner der er tilgængelige. Kun funktioner, der var
tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening til dit udstyr, er
tilgængelige.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . slår tekst-tv til.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - rød tekst-tv knap
- tilbagespoling (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - grøn tekst-tv knap
- stop (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . optag (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gul tekst-tv knap
- pause (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - blå tekst-tv knap
- fremspoling (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - hvid tekst-tv knap
- afspil (VCR/DVD)
! . . . . . . . . . . . . . . . . slår tekst-tv fra.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . vælg mellem en- og tocifrede
kanalnumre.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . bekræfter dit valg.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . regulerer TV-apparatets lydstyrke.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . skifter mellem eksterne udgange på dit
udstyr.
DK
Dansk
57
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 57