Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
3. Knapper og funksjoner
Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres
funksjoner.
1 y Standby . . . . . . . . . slår TV-, VCR- eller DVD-modus på eller
av.
2 Indikatorlys. . . . . . . . - begynner å lyse grønt når det sendes
et IR-signal.
- blinker grønt når det legges inn en
kode og når fjernkontrollen blir stilt
inn automatisk.
3 TV - VCR/DVD. . . . . velger den enheten du ønsker å bruke:
TV, VCR eller DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . demper lyden på TV-apparatet.
5 - PROG +. . . . . . . . . . velger en tidligere eller påfølgende
kanal.
6 (Menu) . . . . . . . . - widescreen (TV).
- meny av/på (VCR/DVD).
7 Digital keys . . . . . . . . direkte valg av kanaler og andre
funksjoner.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . for ekstra funksjoner. Når denne trykkes
samtidig med en annen knapp, får den
andre knappen en annen funksjon. For
eksempel:
SHIFT + PROG+:. . 'menu opp’
SHIFT + PROG-:. . 'menu ned'
SHIFT + VOL+:. . . . 'menu høyre'
SHIFT + VOL-:. . . . 'menu venstre'
SHIFT + :. . . . . . 'meny av/på'
Prøv ut andre kombinasjoner med Shift-knappen på apparatet ditt,
for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Det er bare
funksjoner som finnes på den opprinnelige fjernkontrollen som er
tilgjengelige.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . slår tekst-TV på.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - rød Tekst-TV-knapp
- spol tilbake (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - grønn Tekst-TV-knapp
- stopp (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . opptak (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gul Tekst-TV-knapp
- pause (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - blå Tekst-TV-knapp
- spol frem (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - hvit Tekst-TV-knapp
- spill av (VCR/DVD)
! . . . . . . . . . . . . . . . . slår tekst-TV av.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . velger mellom én- og tosifrete
kanalnumre.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . bekrefter valget.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . justerer TV-volumet.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . veksler mellom eksterne innganger på
utstyret ditt.
NO
Knapper og funksjoner
Norsk
67
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:35 Pagina 67