Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
2 Tryk på tasten TV på RU 252’en for
at vælge tv.
3 Kontroller at alle knapper virker. For
en oversigt over knapperne og deres
funktioner, se afsnit ‘3. Knapper og
funktioner’.
Hvis tv’et reagerer på alle knapper, er RU 252’en klar til brug.
Hvis apparatet ikke reagerer eller ikke reagerer på
samtlige knapper, følg da anvisningerne i afsnittet
‘Indstilling af fjernbetjeningen’.
Indstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit udstyr ikke eller kun
delvis kan betjenes via RU 252’en. I så tilfælde genkender
RU 252’en ikke mærket og/eller model af dit udstyr, og du skal
indstille fjernbetjeningen, så den genkender dit udstyr. I
nedenstående eksempel (TV) læser du, hvordan dette gøres. Du
kan gentage de enkelte trin for andet udstyr (VCR/DVD-afspillere/
optagere), som du vil betjene med RU 252’en.
Eksempel med TV:
1 Tænd fjernsynet manuelt eller brug den originale
fjernbetjening til fjernsynet. Afstem på kanal 1.
2 Slå mærket på dit tv op i kodelisten bagest i denne
brugsanvisning. Bag mærket står en eller flere 4-cifrede koder.
Noter den første kode ned.
OBS! Der er særskilte tabeller for TV, video og DVD.
Sørg for at bruge koderne fra den rigtige tabel.
3 Tryk på og hold TV-tasten inde i 3
sekunder, indtil den grønne indikator
lyser kontinuerligt.
4 Indtast nu den kode, du har noteret
i trin 2, ved at bruge de numeriske
knapper.
Det grønne indikatorlys vil nu blinke
to gange.
Hvis LED’en viser et langt blink, er
koden ikke indtastet korrekt eller der er indtastet en ugyldig
kode.
Gå tilbage til trin 2 og gentag fremgangsmåden.
5 Peg med RU 252’en på tv’et og kontroller, om det svarer
korrekt.
Hvis tv’et reagerer korrekt på alle knapper, er RU 252’en klar
til brug. Husk at notere den nye kode ned.
Gå tilbage til trin 2 og prøv den næste kode fra
kodelisten, hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke
reagerer på alle knapper.
Installering af fjernbetjeningen
3 sec.
5 SEC.
DK
Dansk
55
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 55