Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
DK54
Indholdsfortegnelse
1. Indledning......................................................................................54
2. Installering af fjernbetjeningen.....................................54-56
Isætning af batterier..........................................................................................54
Test af fjernbetjeningen...........................................................................54-55
Indstilling af fjernbetjeningen .......................................................................55
Automatisk installering af fjernbetjeningen.........................................56
3. Knapper og funktioner......................................................57-58
4. Har du brug for hjælp?............................................................58
Kodeliste over alle mærker / udstyr...........................69-81
Liste over udstyr.................................................................................................82
Telefonsupport....................................................................................................82
Information til kunden ...................................................................................87
1. Indledning
Til lykke med erhvervelsen af Philips universal-fjernbetjeningen
SBC RU 252. Efter installering af fjernbetjeningen kan du betjene op
til 2 forskellige apparater med denne: TV og VCR/DVD-
afspillere/optagere.
Oplysninger om installering af denne fjernbetjening finder du i
afsnittet ‘Installering af fjernbetjeningen’.
2. Installering af fjernbetjeningen
Isætning af batterier
1 Tryk på dækslet og skub det i
pilens retning.
2 Sæt to batterier af type R03, UM4
eller AAA i som angivet i
batterirummet.
3 Skub dækslet tilbage til det klikker på
plads.
Test af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er forberedt til betjening af det meste udstyr fra
Philips. Da signalerne fra RU 252’en kan være forskellige alt efter
mærke og selv pr. modelnummer, er det klogt at afprøve, om dit
udstyr svarer på RU 252’en.
I nedenstående eksempel (TV) er beskrevet, hvordan dette gøres.
Du kan gentage de enkelte trin for andet udstyr (VCR/DVD-
afspillere/ optagere), som du vil betjene med RU 252’en.
Eksempel med TV:
1 Tænd fjernsynet manuelt eller brug den originale
fjernbetjening til fjernsynet. Afstem på kanal 1.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 54