Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
3. Knappar och funktioner
Bilden på sidan 3 ger en översikt över alla knappar och deras
funktioner.
1 y Standby . . . . . . . . . stäng av och slå på lägena TV, VCR och
DVD.
2 Indikatorlampa . . . . - lyser grönt när IR-signal sänds.
- blinkar grönt när en kod knappas in
och vid automatisk inställning av
fjärrkontrollen.
3 TV - VCR/DVD. . . . . välj den apparat du vill styra: TV, VCR
eller DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . stäng av TV:ns ljud.
5 - PROG +. . . . . . . . . . ändra TV-volymen.
6 (Menu) . . . . . . . . - widescreen (TV).
- meny på/av (video/DVD).
7 Sifferknappar . . . . . . välj kanal och andra funktioner direkt.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . för extrafunktioner. Om den trycks ned
samtidigt som en annan knapp, får den
andra knappen en annan funktion. Till
exempel:
SHIFT + PROG+:. . 'upp i menyn'
SHIFT + PROG-:. . 'ned i menyn'
SHIFT + VOL+:. . . . 'åt höger i menyn'
SHIFT + VOL-:. . . . 'åt vänster i menyn'
SHIFT + :. . . . . . 'meny på/av'
Prova andra kombinationer med knappen Shift för att se vilka
funktioner som är tillgängliga på apparaten. Endast funktioner som
kan styras med originalfjärrkontrollen är tillgängliga.
9 . . . . . . . . . . . . . . . . slår på text-TV.
0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . - röd text-TV-knapp
- snabbspola bakåt (VCR/DVD)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - grön text-TV-knapp
- stopp (VCR/DVD)
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspelning (VCR/DVD)
;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gul text-TV-knapp
- paus (VCR/DVD)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . - blå text-TV-knapp
- snabbspola framåt (VCR/DVD)
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - vit text-TV-knapp
- spela av (VCR/DVD)
! . . . . . . . . . . . . . . . . stänger av text-TV.
@ -/-- . . . . . . . . . . . . . . . . . växla mellan en- och tvåsiffriga
kanalnummer.
# OK . . . . . . . . . . . . . . . . bekräfta ditt val.
$ - VOL + . . . . . . . . . . . . ändra TV-volymen.
% AV. . . . . . . . . . . . . . . . . växla mellan externa källor i
utrustningen.
Obs! Knapparna VOL – /VOL + och s (Mute) ger direkt åtkomst till
TV:ns ljudvolym även när du styr videobandspelare, DVD-spelare
eller satellitmottagare.
Knappar och funktioner
SV
Svenska
47
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 47