Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön
FI
Suomi
59
Sisällys
1. Johdanto.........................................................................................59
2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön .......................59-62
Paristojen asettaminen....................................................................................59
Kauko-ohjaimen testaaminen...............................................................59-60
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen...................................60-61
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaattisesti61-62
3. Painikkeet ja toiminnot ....................................................62-63
4. Tarvitsetko apua?.......................................................................63
Eri merkkien ja laitteiden koodiluettelo..................69-81
Laiteluettelo...........................................................................................................82
Tukipalvelu..............................................................................................................82
Tiedote kuluttajille.............................................................................................88
1. Johdanto
Onnittelumme siitä, että hankit Philips SBC RU 252 -yleiskauko-
ohjaimen. Kun olet määrittänyt kauko-ohjaimen asetukset, voit
ohjata sillä jopa 2 eri laitetta: televisiota ja videonauhuria tai DVD-
soitinta/-tallenninta.
Lisätietoja kauko-ohjaimen valmistelemisesta käyttöä varten on
kohdassa Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön.
2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön
Paristojen asettaminen
1 Paina kantta sisäänpäin ja liu’uta
sitä nuolen suuntaan.
2 Aseta paristolokeroon kaksi R03-,
UM4- tai AAA-paristoa kuvassa
esitetyllä tavalla.
3 Liu’uta kansi takaisin paikalleen ja
napsauta se kiinni.
Kauko-ohjaimen testaaminen
Kauko-ohjain on ohjelmoitu niin, että sillä voidaan käyttää useimpia
Philips-laitteita. Koska RU 252-auko-ohjaimessa voidaan käyttää eri
signaaleja kutakin merkkiä - ja jopa saman valmistajan eri malleja -
varten, on suositeltavaa kokeilla, vastaako laite RU 252-kauko-
ohjaimella annettuihin komentoihin. Alla olevassa esimerkissä
kuvataan tämä television osalta. Voit toistaa samat vaiheet muissa
laitteissa (videonauhuri tai DVD-soitin/-tallennin), joita haluat ohjata
RU 252-kauko-ohjaimella.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 59