Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
NO64
Innhold
1. Innledning......................................................................................64
2. Installere fjernkontrollen.................................................64-66
Sette inn batteriene..........................................................................................64
Teste fjernkontrollen.................................................................................64-65
Stille inn fjernkontrollen..........................................................................65-66
Stille inn fjernkontrollen automatisk........................................................66
3. Knapper og funksjoner......................................................67-68
4. Trenger du hjelp? .......................................................................68
Kodeliste over alle merker / alt utstyr......................69-81
Utstyrsliste..............................................................................................................82
Kundestøtte...........................................................................................................82
Informasjon til forbrukerne..........................................................................88
1. Innledning
Gratulerer med valget av en Philips SBC RU 252 universal
fjernkontroll. Etter å ha installert fjernkontrollen, kan du betjene
opptil 2 forskjellige apparater med den: TV og video-/DVD-spillere/-
opptakere.
I kapittelet ‘Installere fjernkontrollen’ finner du opplysninger om
hvordan fjernkontrollen skal klargjøres for bruk.
2. Installere fjernkontrollen
Sette inn batteriene
1 Trykk dekselet innover og skyv
det i pilens retning.
2 Sett to batterier av type R03, UM4
eller AAA inn i batterirommet, som
vist.
3 Skyv dekselet tilbake og klikk det
godt på plass.
Teste fjernkontrollen
Fjernkontrollen er programmert for å betjene de fleste Philips-
apparater. Siden RU 252 kan bruke forskjellige signaler for hvert
merke, og til og med for ulike modeller av samme merke, råder vi
deg til å teste om apparatet ditt reagerer på RU 252.
Eksempelet nedenfor (TV) forklarer deg hvordan dette gjøres. Du
kan gjenta de samme trinnene for andre apparater (video-/DVD-
spillere/-opptakere) som du ønsker å styre ved hjelp av RU 252-
kontrollen.
TV-eksempel:
1 Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige
fjernkontrollen.
Still inn på kanal 1.
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 64