Philips 252/0OH Universal Remote User Manual


 
4 Kun TV:n virta katkeaa (valmiustila),
vapauta RU252:n valmiustilapainike
heti.
RU 252-kauko-ohjain on nyt löytänyt
televisiotasi vastaavan koodin.
5 Tarkista, että television kaikkia toimintoja voi käyttää RU 252-
kauko-ohjaimella.
Jos näin ei ole, suorita asetusten automaattinen
määrittäminen uudelleen. RU 252-kauko-ohjain voi tällä
kertaa löytää paremmin toimivan koodin.
Kun RU 252-kauko-ohjain on käynyt läpi kaikki siihen tallennetut
koodit, haku lopetetaan automaattisesti ja vihreän merkkivalon
vilkkuminen loppuu.
Kauko-ohjaimen automaattinen ohjelmointi televisiota varten
kestää enintään 8 minuuttia.
Videonauhuria tai DVD-laitetta varten se kestää 4 minuuttia.
3. Painikkeet ja toiminnot
Sivulla 3 on yleiskatsaus kaikista painikkeista ja niiden toiminnoista.
1 y Standby . . . . . . . . . TV-, VCR (videonauhuri)- tai DVD-tilan
kytkeminen päälle tai pois päältä.
2 Merkkivalo . . . . . . . . - Palaa vihreänä infrapunasignaalin
lähettämisen aikana.
- Vilkkuu vihreänä koodin syöttämisen ja
kauko-ohjaimen asetusten
automaattisen määrittämisen aikana.
3 TV - VCR/DVD. . . . . Käytettävän laitteen valitseminen: TV,
VCR tai DVD.
4 s (Mute) . . . . . . . . . . Television äänen mykistäminen.
5 - PROG +. . . . . . . . . . Edellisen tai seuraavan kanavan
valitseminen.
6 (Menu) . . . . . . . . - Laajakuva (TV).
- Valikko käytössä/ei (VCR/DVD).
7 Numeropainikkeet . Kanavien ja muiden toimintojen
valitseminen suoraan.
8 SHIFT . . . . . . . . . . . . . Lisätoimintojen käyttäminen.
Painikkeiden toissijaisia toimintoja
voidaan käyttää pitämällä tätä painiketta
painettuna toimintopainikkeen
painamisen aikana. Esimerkki:
SHIFT + PROG+:. . Siirtyminen ylöspäin valikossa.
SHIFT + PROG-:. . Siirtyminen alaspäin valikossa.
SHIFT + VOL+:. . . . Siirtyminen oikealle valikossa.
SHIFT + VOL-:. . . . Siirtyminen vasemmalle valikossa.
SHIFT + :. . . . . . Valikko käytössä/ei.
FI62
SRU252_V4_Transfer_RR:SRU252_V4_Transfer 26-03-10 15:34 Pagina 62